Top
×

Stenungsund

Nu påbörjar vi försäljning av 18 st friköpta lokaler i Stenungsund!
×

Stenungsund

Nu påbörjar vi försäljning av 18 st friköpta lokaler i Stenungsund!
projekt
Stenungsund
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Andra kvartalet 2023

Stenungsund

Nu påbörjar vi försäljning av 18 st friköpta lokaler i Stenungsund!
projekt
Stenungsund
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Andra kvartalet 2023

Stenungsund

Nu påbörjar vi försäljning av 18 st friköpta lokaler i Stenungsund!
projekt
Stenungsund
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Andra kvartalet 2023
projekt
Stenungsund
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Andra kvartalet 2023
projekt

Stenungsund

EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjligheten att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler. I Stenungsund, intill företag så som Aqua Line Pipe System och Byggmax med ett mycket strategiskt läge intill e6an kommer vi att uppföra ett industriradhus med 18 st lokaler i två olika storlekar.


På en tomt om ca 10 800 kvm kommer EgenLokal att uppföra lokaler där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

FÖRMEDLAS GENOM
Fastighetsmäklarna
investera i framtiden

Kostnad

Att köpa sin egen lokal ger en lägre månadskostnad än att hyra.
Se hur vi beräknat nedan:
priser inkluderar moms
Standard 72 kvm / Standard 177 kvm
1 799 000 / 2 899 000
Intill gavel 72 kvm / Intill gavel 177 kvm
1 799 000 / 2 899 000
Gavel 72 kvm / Gavel 177 kvm
1 999 000 / 3 099 000
Prisexempel - Äga
Pris (inkl. moms) -
Egen insats (35%) -
Banklån (65%) -
Ränta på lån -
Räntekostnad/mån -
Samfällighetsavgift/mån -
Fastighetsskatt* -
Total månadskostnad
- kr
*Fastighetsskatten är en uppskattad kostnad då taxeringsvärdet på fastigheten/lokalen ännu inte är fastställt.
Prisexempel - Hyra
Hyra (kalkylhyra) -
Fastighetsskatt -
Area (kvm) -
Hyra per år -
Total månadskostnad - kr
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal.

Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare?

Det är din egen lokal–du bestämmer.
projekt

Stenungsund

EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjligheten att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler. I Stenungsund, intill företag så som Aqua Line Pipe System och Byggmax med ett mycket strategiskt läge intill e6an kommer vi att uppföra ett industriradhus med 18 st lokaler i två olika storlekar.


På en tomt om ca 10 800 kvm kommer EgenLokal att uppföra lokaler där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

Fastighetsmäklarna
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal. Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen lokal–du bestämmer.

Byggnaden

byggnadsår

2022

Grundläggning

Gjuten platta

Stomme

Stålkonstruktion

Fasad

Plåt av sandwichelement

tak

Takduk

Anslutningar

Vatten, avlopp och el är framdraget till varje lokal

Stylish & Flexible

Byggnadsbeskrivning

Lokalerna finns i två olika storlekar. 10 st lokaler är på ca 72 kvm (ca 6 x 12m) och 8 st lokaler är på ca 177kvm fördelat på ca 144 kvm i bottenplan (ca 6 x 24) och ca 33 kvm entresolplan (ca 5,5 x 6).

Varje enhet har en vikport om 4,2 x 4 meter med fönster för bra ljusinsläpp, isolerade väggar och kommer vara förberedda för wc och handfat. Du kan även inreda med ett pentry och dusch. Varje enhet har två fönster längst in i lokalen.

Kommunalt VA och el finns framdraget till varje fastighet. Utöver detta kommer det finnas brunn med gemensam oljeavskiljare.

Stylish & Flexible

Användningsområde

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan göra med sin lokal.

Behöver man större ytor så kan man köpa två eller flera lokaler utan innerväggar eller med dörr emellan för exempelvis produktion, kontor eller lagerverksamhet.

Privatpersoner kan med fördel köpa en enhet och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar mm. Naturligtvis kan flera personer gå ihop och köpa sin enhet tillsammans.

I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Stylish & Flexible

Samfällighetsförening

Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår.

Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, samt service för oljeavskiljare.

Kostnad för samfälligheten är ca 500 kronor per månad exkl. moms för lokalerna på ca 72 kvm.


Kostnad för samfälligheten är ca 750 kronor per månad exkl. moms för lokalerna på ca 177 kvm.

Byggnadsbeskrivning

Lokalerna finns i två olika storlekar. 10 st lokaler är på ca 72 kvm (ca 6 x 12m) och 8 st lokaler är på ca 177kvm fördelat på ca 144 kvm i bottenplan (ca 6 x 24) och ca 33 kvm entresolplan (ca 5,5 x 6).

Varje enhet har en vikport om 4,2 x 4 meter med fönster för bra ljusinsläpp, isolerade väggar och kommer vara förberedda för wc och handfat. Du kan även inreda med ett pentry och dusch. Varje enhet har två fönster längst in i lokalen.

Kommunalt VA och el finns framdraget till varje fastighet. Utöver detta kommer det finnas brunn med gemensam oljeavskiljare.

Användningsområde

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan göra med sin lokal.

Behöver man större ytor så kan man köpa två eller flera lokaler utan innerväggar eller med dörr emellan för exempelvis produktion, kontor eller lagerverksamhet.

Privatpersoner kan med fördel köpa en enhet och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar mm. Naturligtvis kan flera personer gå ihop och köpa sin enhet tillsammans.

I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Samfällighetsförening

Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår.

Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, samt service för oljeavskiljare.

Kostnad för samfälligheten är ca 500 kronor per månad exkl. moms för lokalerna på ca 72 kvm.


Kostnad för samfälligheten är ca 750 kronor per månad exkl. moms för lokalerna på ca 177 kvm.

vi hjälper dig

Kontakt

Hör av dig till någon av oss för att göra en intresseanmälan, en bokning eller om du har frågor.

Fastighetsmäklare

LOUISE SCHUMACHER
louise@fastighetsmaklarna.se070-422 30 49

Fastighetsmäklare

Projektansvarig

Kajsa Lindmark
kajsa@egenlokal.se072- 225 68 60
investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

No items found.
No items found.
No items found.