Genom att klicka på "acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Integritetspolicy
Tillbaka till toppen

Din lokal

Här kan du hitta svar på vanliga frågor rörande din lokal, generella dokument och manualer samt möjlighet att registrera felanmälning.

Introduktion

Här finner du generell information om din lokal och fastighet där vi vänder oss till dig som redan har fått möjlighet att tillträda din Egenlokal. På vår kundserviceportal strävar vi efter att erbjuda dig den bästa möjliga supporten och hoppas på att kunna hjälpa dig att få svar på eventuella frågor eller problem du har.

Om du i informationen nedan inte finner svar på din fråga är du varmt välkommen att inkomma med en felanmälan i formuläret nedan. Vid undersökning av eventuella garanti- och reklamationsärenden kan avgift komma att faktureras om inget fel kan påvisas.

Varje projekt är unikt och avvikelser från informationen nedan kan därmed förekomma. För specifik information om just din lokal och samfällighetsförening hänvisar vi till överlämnat material i samband med tillträdet.  

Vanliga frågor och svar

Varför rinner vattnet inte ned till golvbrunnen?

keyboard_arrow_down

I varje lokal finns en golvbrunn som leder till gemensam oljeavskiljare. Golvbrunnen har ett lokalt fall i jämn lutning 1:150. Brunnens diameter är ca 140 mm.  

Med anledning av att det är ett lokalt fall kan du med hjälp av t ex en golvskrapa få härleda vattnet mot golvbrunnen.

Hur sätter jag på vattnet in till min lokal?

keyboard_arrow_down

I din lokal finns en avstängningsventil på inkommande vatten. Det finns även en ventil märkt med ditt lokalnummer i teknikrummet samt avstängningsventiler på huvudledningen i teknikrummet. Alla ventiler fram till din lokal behöver vara påslagna om du önskar vatten till din lokal. I de fall värmekälla inte finns installerad i lokalen finns risk för att vattnet fryser och expanderar och förstör ledningen.  

Observera att du i teknikrummet aldrig skall sätta på vattenkranarna ut till dina grannars lokaler.

Hur kommer jag in i byggnadens teknikrum?

keyboard_arrow_down

För att ta dig in i teknikrummet behöver du ena en nyckel eller kod. Samfällighetens styrelse ansvarar för koden samt nycklar till teknikrummet.  

Egenlokal har ingen extranyckel eller information om eventuellt kodbyte efter tillträde ägt rum.

Det är blött vid min port, vad beror det på?

keyboard_arrow_down

Porten är en industriport försedd gummilist/släplist och skall ligga mot betongen för att förhindra att t ex vatten tränger sig in i lokaler. För att förhindra att det kan bli blött vid porten är det viktigt att du ser till att hålla det snö- och isfritt utanför för att i största möjliga mån förhindra att vatten tränger sig in genom porten.

Hur går jag tillväga om jag behöver lägga till fler nummer till grinden?

keyboard_arrow_down

Om du vill lägga till fler nummer till grinden kontaktar du samfällighetens styrelse med information om för- och efternamn, lokalnummer och telefonnummer.

Var hittar jag information om min fastighet?

keyboard_arrow_down

I materialet Egenlokal överlämnade på tillträdesdagen finner du information om din fastighetsbeteckning och adress.

Önskar du se detaljerad information om din fastighet exempelvis tomtkarta, areal, taxeringsvärde eller servitut och andra rättigheter som berör fastigheten hänvisar vi till Lantmäteriets e-tjänster https://www.lantmateriet.se/.

Var finner jag min jämkningshandling?

keyboard_arrow_down

Om du köpte din fastighet som juridisk person har du rätt till en jämkningshandling som kan användas som underlag för att kunna jämka moms. I samband med att du erlade slutlikviden till din lokal överlämnade Egenlokal en jämkningshandling till dig.

Felanmälan

Tack för din felanmälan!
Sidan laddas om
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.