Genom att klicka på "acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Integritetspolicy
Top

Är du markägare?

Vi söker samarbeten med privata markägare. Genom att sälja din mark till oss är du med och uppmuntrar till företagsamhet i staden du äger mark. Vi är en organisation som kännetecknas av engagerade medarbetare, som aldrig lämnar någonting åt slumpen.

Vi är stolta men aldrig nöjda och vi lägger stor prestige i att vara den mest aktiva och eftertraktade samarbetspartnern.

Markägare

Att samarbeta med oss

EgenLokal gör, varje år, flera samarbeten med privata markägare. Vi brukar säga att vi gärna utbyter en kort tids marknadsföring mot bra avkastning. Med det menar vi att vi under en kort period (sällan längre än 4 månader) ges möjligheten att sälja våra lokaler på din mark.

Som kompensation får du som markägare en avsevärt högre avkastning jämfört med att sälja marken på öppna marknaden. Det ska vara en enkelt att jobba med oss. Därför gör vi analysen, jobbet, och står för kostnaderna.

Så kan ett samarbete se ut

Hittills har samtliga samarbeten blivit framgångsrika projekt och genererat långvariga affärsrelationer. Så här ser ett typiskt samarbete ut, steg för steg:

Idé

En fastighetsägare har mark, obebyggda byggrätter eller svårt att hitta hyresgäster till ett projekt. Vi på Egen Lokal blir kontaktade om ett eventuellt samarbete.

Projektkalkyl

Tycker båda parter det låter intressant så blir nästa steg att vår arkitekt ritar upp hur projektet skulle se ut och vi tar fram en kalkyl. Alltid total transparens.

Genomförande

Blir marknadsföringskampanjen lyckad (vilket den oftast blir!) så genomförs projektet och byggnationen påbörjas. Normal byggtid för våra projekt är 4-6 månader.

Möte

Det första som sker är ett förutsättningslöst telefonmöte där vi väger förutsättningar, målsättningar och värderingar. Utifrån detta kommer vi fram till hur vi uppnår projektets fulla potential.

Marknadsföring

Innan vi påbörjar marknadsföringen så kommer vi överens om hur många lokaler som måste säljas för att byggnation ska inledas. Med andra ord - ingen risk för dig som markägare.

Exit

Efter att byggnationen är avslutad så tillträder kunderna och projektet avslutas. Förhoppningsvis är ni nöjda med oss som partner och våra samarbeten fortsätter!

Vårt ansvar

Att bygga billiga lokaler till småföretagare är inte lösningen på jordens alla problem. Verkligheten är att fastighets- och byggbranschen står för ca 21% av Sveriges energianvändning. Trots att vi är en liten aktör vill vi dra vårt strå till stacken för att sänka den siffran.

Vi antar därmed utmaningen att bygga billigt, miljövänligt, och med hög standard.

Det är en tuff utmaning i en konkurrensutsatt marknad. Men vi är övertygade om att kvalité och medvetenhet kommer gynna oss då våra kunder är framtiden inom svenskt näringsliv och förhoppningsvis bryr de sig lika mycket som oss om hållbarhet och samhällets utveckling.

Vi söker alltid mark i hela Sverige men just nu är dessa städer mer intressanta

 • Tomtstorlekar på 4 000 – 35 000 kvm
 • Byggrätter från 1 000 kvm BTA och uppåt
 • Planlagd mark för industri/lager/produktion/logistik/kontor
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Uppsala
 • Eskilstuna
 • Linköping
 • Norrköping
 • Uddevalla
 • Örebro
 • Enköping
 • Umeå
 • Åre
 • Sälen
 • Lund
 • Helsingborg
 • Västerås