Genom att klicka på "acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Integritetspolicy
Tillbaka till toppen

Kundservice

Här hittar du information om din lokal, samfälligheten eller mark. Du hittar även kontaktuppgifter till våra olika avdelningar för diverse frågor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vanliga frågor och svar

Betalning- och kostnad

Varför bör man köpa en Egenlokal?

keyboard_arrow_down

Egenlokal är ett unikt koncept som gör att du som företagare eller privatperson har möjligheten att äga en lokal som en friköpt fastighet. En investering som innebär låga kostnader och stor frihet. Du kan använda din lokal till det som passar dig, oavsett om det är som lagerlokal, kontor, förråd, verkstad eller till din hobbyverksamhet. Som ett plus i kanten hamnar du i ett roligt sammanhang där utbyte och samverkan blir en stor del av din vardag.

Det är din lokal, det är du som bestämmer! 

Vad är fördelarna med att köpa en Egenlokal (friköpt fastighet) istället för en industri-brf?

keyboard_arrow_down

Fördelarna med en Egenlokal är många. Några av de största fördelarna med att äga en friköpt fastighet är att du kan pantsätta din fastighet hos banken, du kan välja att köpa lokalen både som företagare och privatperson samt att det inte finns några dolda lån. Här kan du även påverka din månadskostnad då du inte betalar någon månadsavgift till en bostadsrättsförening.

I en industri-brf är det ofta höga lån på ofördelaktiga villkor där du som köpare både betalar ränta och amortering i (den höga) avgiften varje månad, banken är inte lika positiv till belåning samt att du är begränsad till föreningens stadgar. Till skillnad från köp av en friköpt fastighet får du vid köp i industri-brf inte heller äga som privatperson.

Hur ser processen ut vid köp av en Egenlokal?

keyboard_arrow_down

Vi har delat upp köpprocessen i tre steg:

1.     Lokalen kan kostnadsfritt reserveras i väntan på besked från till exempel bankgällande finansiering.

2.     Köpekontrakt undertecknas via ansvarig fastighetsmäklare.

3.     Efter att köpekontraktet signerats skall en handpenning på 10 %erläggas till fastighetsmäklarens klientmedelskonto. Där handpenningen ligger låst till dess att eventuella villkor i köpekontraktet är uppfyllt.

På tillträdesdagen skall resterande del av köpeskillingen erläggas.

Får min lokal en egen fastighetsbeteckning och adress?

keyboard_arrow_down

Ja, senast på tillträdesdagen kommer din lokal ha en egen fastighetsbeteckning och adress. Parallellt med försäljning och byggnation sker en lantmäteriförrättning. En lantmäteriförrättning innebär att varje lokal styckas av till en friköpt fastighet. När lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft får varje lokal en egen fastighetsbeteckning och adress.

Kan man ta lån hos banken för att köpa fastigheten?

keyboard_arrow_down

Ja, eftersom varje lokal styckas av till en egen fastighet kan du belåna fastigheten hos banken. Bankerna välkomnar Egenlokals koncept just för att det är en egen fastighet som följaktligen kan pantsättas.

Kontakta oss gärna om du vill ha tips på lokal bankhandläggare för den ort du söker lokal på!

Vad innebär lagfart och vad är kostnaden?

keyboard_arrow_down

När du köpt en fastighet skall du snarast efter tillträdet ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis påatt du äger fastigheten. Oftast hjälper långivaren eller ansvarig fastighetsmäklare dig att söka lagfart.

När du ansöker om lagfart behöver du betala en stämpelskatt. För privatperson är stämpelskatten 1,5 % av köpeskillingen. För juridisk person är stämpelskatten 4,25 % av köpeskillingen. Utöver detta tillkommer en expeditionsavgift på 825 kr.

Vad innebär pantbrev och vad är kostnaden?

keyboard_arrow_down

När du köper en Egenlokal kan du pantsätta (belåna) fastigheten hos banken. Om du väljer att pantsätta fastigheten fungerar fastigheten som en säkerhet för lånet. Pantbrev är ett värdebevis på pantsättningen.

När du tar ut pantbrev på fastigheten betalar du en stämpelskatt. För privatperson och juridisk person är stämpelskatten 2 % av pantbrevsbeloppet. Utöver detta tillkommer en expeditionsavgift på 375 kr.

Byggrelaterat

Hur ser det ut med parkering?

keyboard_arrow_down

Utanför respektive port finns det i regel utrymme för parkering av två (2) st personbilar. Vänligen ta del av situationsplanen för det specifika projekt du är intresserad av för att se vad som gäller för just det projektet.

Hur fungerar det om man vill ha värme i sin lokal?

keyboard_arrow_down

Om man önskar en uppvärmd lokal erbjuder vi luftvärmepump och installation som ett möjligt tillval. Ta gärna del av vår tillvalskatalog för att se vilka tillval vi kan erbjuda dig!

Är el framdraget till fastigheten?

keyboard_arrow_down

Ja, i varje lokal finns en elcentral som är uppsäkrad till 16 ampere. Varje fastighetsägare tecknar därefter ett eget elnätsavtal med den lokala nätägaren och betalar således för sin egen förbrukning.

Har min brunn en oljeavskiljare?

keyboard_arrow_down

Ja, samfälligheten delar på en oljeavskiljare. Service på oljeavskiljaren är en del av samfällighetsavgiften.

Har jag en golvbrunn i lokalen?

keyboard_arrow_down

Ja, i varje lokal finns en golvbrunn som leder till en gemensam oljeavskiljare.

Är vatten och avlopp framdraget till fastigheten?

keyboard_arrow_down

Ja, i varje lokal finns det inkommande vatten och ett avloppsrör vilket möjliggör installation av till exempel handfat, toalett och pentry.

Om jag vill köpa flera lokaler kan jag öppna upp lokalerna till en stor lokal?

keyboard_arrow_down

Är du i behov av en stor lokal går det jättebra att köpa två eller flera lokaler intill varandra och ta ned innerväggar, på så sätt för du en stor och öppen lokal får ditt företag eller hobbyverksamhet!

Om du i ett senare skede önskar sälja en av lokalerna kan du på ett enkelt sätt återställa lokalerna och sätta upp innerväggar igen. En eller flera av lokalerna kan då säljas vidare på andrahandsmarknaden om du så önskar.

Legala frågor

Äger köparen eller samfälligheten byggnaden?

keyboard_arrow_down

Det är du som köpare som äger fastigheten och byggnaden. Du som köper en Egenlokal äger en fastighet som har sin yttre gräns längs byggnadens yttre fasad, och gränser mitt i väggarna till grannarnas fastigheter.

Hur gör jag om jag önskar sälja fastigheten vidare?

keyboard_arrow_down

Om du inte längre är i behov av din lokal kan du sälja den vidare på andrahandsmarknaden. Du väljer själv om du vill sälja den på egen hand eller om du vill anlita fastighetsmäklare. Den lokala mäklaren för projektet hjälper dig gärna med försäljningen om du så önskar!

Får jag hyra ut lokalen i andrahand?

keyboard_arrow_down

Ja, eftersom du blir en äkta fastighetsägare kan du själv bestämma att hyra ut lokalen utan samtycke från till exempel en bostadsrättsförening. Du bestämmer själv hur länge, till vem du vill hyra ut lokalen och till vilken hyra - du blir hyresvärd och din kund blir hyresgäst.

Vad får jag göra med fastigheten?

keyboard_arrow_down

Förutsatt att du håller dig inom detaljplanens bestämmelser är du fri att göra vad du vill med din Egenlokal. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna lokalen kan dock en bygganmälan och / eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun. I grundutförandet är lokalen avsedd att användas som kallställt förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för.

Om jag köper som företagare, kan jag dra av moms?

keyboard_arrow_down

Ja, om du köper som företagare kan du göra momsavdrag på den del som innefattar byggnadskostnaden. Detta brukar motsvara 100,000 – 120,000 kr per fastighet. Du kommer erhålla en jämkningshandling i samband med tillträdet där exakta siffror presenteras.

Samfälligheten

Hur tillsätts styrelsen i samfälligheten?

keyboard_arrow_down

Vi från Egenlokal sitter med i styrelsen till en början för att se att allt fungerar för samfälligheten och tecknar till exempel försäkring, öppnar bankkonto etc. Vi kommer efter tillträdet att kalla till en extra föreningsstämma där du som köpare får möjlighet att väljas in i styrelsen. Tanken är därefter att ni som köpare i projektet tar över styrelsen och vi från Egenlokal kliver ur.

Egenlokal sitter med kostnadsfritt i tre månader, därefter tas en avgift ut mot köparna om ny styrelse inte tagit över samfälligheten.

Vad gäller kring försäkring?

keyboard_arrow_down

Samfälligheten tecknar en försäkring på själva huskroppen. Varje fastighetsägare tecknar därefter en egen försäkring för det som finns och förvaras inne i lokalen.

Vad är kostnaden för samfälligheten och vad ingår i avgiften?

keyboard_arrow_down

Kostnaden för samfälligheten är endast ca 500 kr exkl. moms per månad och fastighet. I denna avgift inkluderas bland annat försäkring på själva huskroppen, yttre skötsel så som snöröjning, kostnad för V/A och service av den gemensamma oljeavskiljaren.

Kommer min fastighet vara en del av en samfällighetsförening?

keyboard_arrow_down

Ja, för att underlätta förvaltningen kommer din fastighet på tillträdesdagen vara en del av en bildad samfällighetsförening där samtliga fastigheter i projektet ingår.