Gäller från 2023-05-11

1. Inledning
Den här policyn beskrivs Torngrund Group AB:s samt våra dotterbolags (inklusive Flexibla Lokaler i Sverige AB, Krafthus AB samt egenlokal.se och de bolag som bedrivs under denna verksamhet) behandling av personuppgifter. Samtliga dessa bolag hänvisas hädanefter gemensamt till som ”Torngrund”.  Vi på Torngrund värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

2. Personuppgiftsansvarig
Följande bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy: Torngrund Group AB samt våra dotterbolags (inklusive Flexibla Lokaler i Sverige AB, Krafthus AB samt egenlokal.se och de bolag som bedrivs under denna verksamhet)  

Telefon: 073-972 18 31
E-post: gustav.kock@torngrund.se

3. Till vem vänder sig denna policy och vad omfattar den?
‍Informationen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med de produkter och tjänster som Torngrund erbjuder samt även i övriga kontakter som sker med oss, och omfattar den behandling av personuppgifter där Torngrund är att anse som personuppgiftsansvarig.

4. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, så som namn, bilder, personnummer, e-postadresser och telefonnummer. Med ”behandling av personuppgifter” menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och vad gör vi med dem?
5.1. Behandling i samband med intresseanmälningar, beställning av tjänster samt övriga förfrågningar


Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du kommer i kontakt med oss på olika sätt, vilket kan ha samband med ändamål så som att:  

- Fullgöra beställningar av tjänster eller att följa upp på intresseanmälningar.
- Hantera din förfrågan och administrera din kundprofil.
- Hantera övriga eventuella förfrågningar kring t.ex. vårt företag, vår hemsida, våra produkter och tjänster eller dylikt.  
- Utföra identitetskontroller.    
- Hantera kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.  
- Utreda eventuella klagomål eller andra supportrelaterade ärenden.  
- Fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen.
- För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
- Behandla eventuella förfrågningar om anställning hos oss eller andra typer av förfrågningar kring samarbeten med oss som bolag.  

De kategorier av personuppgifter som behandlas är huvudsakligen följande:
- Namn
- Personnummer  
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
- Betalningsinformation, om relevant  
- Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, om relevant  
- Uppgifter kring kompetenser som du söker anställning hos oss
- Din korrespondens med oss
Vad gäller din intresseanmälan eller beställning av en tjänst eller produkt och relaterade åtgärder så är insamling av dina personuppgifter nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Vad gäller behandling för att administrera klagomål eller liknande så har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att ge dig god service.  

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för ovan syften.

Nödvändig hantering av personuppgifter görs också för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen). Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs enligt tillämplig lag.  

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

5.2. Personuppgifter i samband med deltagande i tävlingar och/eller event.
Vid olika typer av tävlingar och events som tillhandahålls av Torngrund så kan vi komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

- Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
- Identifiering och kontroll av ålder
- Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

De kategorier av personuppgifter som behandlas är följande:

- Namn.
- Personnummer eller ålder.
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
- Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
- Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event. Vi sparar dina personuppgifter under den tid som tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår. Vid vinstskatt som ska betalas av vinnaren gäller bokföringslagens arkiveringsregler.

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

5.3. Nyhetsbrev och övriga informationsbrev
Vi behandlar information om dig i samband med utskick av våra nyhets- och informationsbrev. Den lagliga grunden för sådan behandling är att vi har ett berättigat intresse av att skicka sådana brev, och de kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, samt din e-postadress. Du kan när som helst invända mot att du får sådana brev genom att klicka på ”unsubscribe” alternativt skicka ett mail till oss på info@torngrund.se. Vi kommer fortsätta att skicka brev till dess att du invänder mot att ta emot sådana brev.  

6. Användning av cookies.
Vår hemsida använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Vi använder tre kategorier av Cookies: cookies som är ”absolut nödvändiga”, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, ”riktade cookies” samt ”prestanda-cookies”.  

När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt förser dig med detaljer kring vilka cookies som vi använder. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via vår hemsida.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande absolut nödvändiga cookies). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

7. Analys, marknadsföring och kundmatchning
Torngrund samarbetar med tredje parter så som Google för att de ska kunna ge dig relevanta erbjudanden när du går in på deras plattformar. Marknadsföring genom denna typ av plattformar innebär profilering och segmentering genom val av cookies på vår hemsida. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.

Samtycket som getts på vår webbplats utgör den rättsliga grunden för insamling av data genom cookies. Dessutom har du genom dina inställningar på plattformarna samtyckt till att digitala plattformar, som Google, kan samla in, analysera och använda dina personuppgifter.  

Vi använder från tid till annan kundmatchning när vi annonserar på tredjepartsplattformar med hjälp av kontaktuppgifter du uppgett till oss, vilket tredje parter som t.ex. Google kan använda för att matcha dig med information du har gett oss. Det innebär att du kan få budskap och information som vi antar är av intresse för dig. E-post och telefonnummer är de vanligaste kontaktuppgifter som används i matchningen.

Torngrund skickar kontaktuppgifterna krypterat till tredje part, Efter matchningen är genomförd så raderas uppgifterna. Du kan själv styra vilka annonser som du ser baserat på kundmatchning via inställningarna i ditt Google-konto.

Torngrund bedömer att vi har ett berättigat intresse av att bedriva marknadsföring med hjälp av kundmatchning. Vi anser därutöver att vårt intresse överväger de eventuella nackdelar som behandlingen medför för dig.

Mer information om Googles integritetsskyddsåtgärder avseende funktionen kundmatchning finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sv&ref_topic=10550182

Googles integritetsskyddspolicy finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

8. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina intresseanmälningar och/eller köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är huvudsakligen följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

9. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. 
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).  
2) Marknadsföring/nyhetsbrevstjänster (t.ex. print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar inklusive CRM-system).  

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med dig). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.  

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

De personuppgiftsbiträden som nämns ovan kan även, i vissa fall, vara att anse som självständiga personuppgiftsansvariga.  

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. 
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är t.ex.:

1) Mäklarbyråer.  
2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Myndigheter som vi delar dina personuppgifter till av olika anledningar, t.ex. avseende elnätsägare för nyteckning av elnätsavtal och orderbeställningar.

Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vänligen se ytterligare detaljer under punkt 5 ovan.

Vi har också implementerat rutiner för att löpande radera ej nödvändiga personuppgifter.  

11. Dina rättigheter
11.1  Inledning

Enligt lag har du vissa rättigheter vad gäller hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter. Syftet är att du ska kunna kontrollera att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. Nedan kan du läsa mer om de rättigheter som vi tror är mest relevanta för dig.

11.2  Rätt att bli informerad
Du har rätt att bli informerad om bland annat hur, varför och under vilka förutsättningar som vi behandlar dina personuppgifter. Det görs, bland annat, genom denna integritetspolicy.

11.3  Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig
Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter som vi behandlar om dig för att verifiera och kontrollera den information vi har om dig. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna som sådant arbete involverar. Om du vill få ett utdrag över de uppgifter som vi behandlar om dig kan du kontakta oss.

Din rätt till tillgång innebär att du har rätt att:

-få bekräftelse på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig
-få tillgång till dina personuppgifter, och
-få ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter
(som motsvarar den information som framgår i denna integritetspolicy).

11.4  Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Om du upptäcker felaktiga uppgifter kan du höra av dig till oss via någon av de kontaktuppgifter som anges längst ner i denna integritetspolicy.

11.5 Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade när:

-Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för (och det inte finns någon ny rättslig grund för behandlingen);
-Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket (och det inte finns någon ny rättslig grund för behandlingen);
-Behandling av personuppgifterna har varit olaglig;
-Det finns en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk lag för oss att radera uppgifterna; eller
-Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter vårt berättigade intresse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer t.ex. från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning etc. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

11.6  Rätt att begära att begränsning av dina personuppgifter.
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om:

-De personuppgifter vi lagrar/behandlar om dig är felaktiga;
-Behandlingen är olaglig och du ber oss att begränsa behandlingen av personuppgifter istället för att radera dem;
-Vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men om vi fortfarande behöver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller
-Du har invänt mot behandlingen och hävdar att den rättsliga grunden för berättigat intresse är ogiltig och inväntar kontroll av om så är fallet eller ej.

11.7  Rätt till dataportabilitet.

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till personuppgifter som du har lämnat till oss, och om den rättsliga grunden för behandling är att ett avtal ska uppfyllas eller att ett samtycke föreligger.

11.8 Rätt att göra invändningar.

Du har rätt att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

11.9 Hur du utövar dina rättigheter?

För det fall att du önskar utnyttja några av dina rättigheter eller om du anser att vår behandling av dina personuppgifter står i strid med gällande lag eller i övrigt är olämplig ber vi dig kontakta oss med hjälp av nedan kontaktuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, nämligen Integritetsskyddsmyndigheten, vänligen se www.imy.se.  

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

12. Säkerhet
Torngrund använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Torngrund att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

13. Är det obligatoriskt att dela med mig av mina personuppgifter?
Såvida inte annat meddelas är det obligatoriskt att förse oss med de personuppgifter som efterfrågas. I annat fall kan du ej köpa de tjänster som erbjuds av oss eller delta i våra tävlingar eller events.  

14. Uppdatering samt efterlevnad av policy
Torngrund kontroller regelbundet att vår hantering av personuppgifter är effektiv och att den möter de krav som finns enligt tillämplig lagstiftning. Vi genomför även kontinuerligt en utvärdering av vår policy för att säkerställa att vår policy följs av oss och av våra anställda. Vi kan komma att uppdatera den här policyn vid jämna mellanrum. Vid väsentliga förändringar i vår policy kommer vi att skicka en notis om sådan förändring till våra kunder.  

15. Kontakt
Om du har några frågor eller synpunkter avseende den här integritetspolicyn eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande uppgifter:  

Torngrund Group AB
Org.Nr 559294-5058  

Telefon: 073-972 18 31  
E-post: Gustav.kock@torngrund.se