Top
×

Sandviken

Nu påbörjar vi försäljningen av 18 lokaler i Sandviken!
×

Sandviken

Nu påbörjar vi försäljningen av 18 lokaler i Sandviken!
projekt
Sandviken
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 1, 2023

Sandviken

Nu påbörjar vi försäljningen av 18 lokaler i Sandviken!
projekt
Sandviken
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 1, 2023

Sandviken

Nu påbörjar vi försäljningen av 18 lokaler i Sandviken!
projekt
Sandviken
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 1, 2023
projekt
Sandviken
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 1, 2023
projekt

Sandviken

EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjligheten att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler. I Lövbacken, Sandviken med ett mycket strategiskt läge nära Gävlevägen och Sandvikens centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från Propadel till Byggmax.

EgenLokal kommer att uppföra 18 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

FÖRMEDLAS GENOM
Fastighetsbyrån Sandviken
investera i framtiden

Kostnad

Att köpa sin egen lokal ger en lägre månadskostnad än att hyra.
Se hur vi beräknat nedan:
priser inkluderar moms
Standardfastighet
1 099 000 kr
Gavelfastighet
1 299 000 kr
Prisexempel - Äga
Pris (inkl. moms) -
Egen insats (35%) -
Banklån (65%) -
Ränta på lån -
Räntekostnad/mån -
Samfällighetsavgift/mån -
Fastighetsskatt* -
Total månadskostnad
- kr
*Fastighetsskatten är en uppskattad kostnad då taxeringsvärdet på fastigheten/lokalen ännu inte är fastställt.
Prisexempel - Hyra
Hyra (kalkylhyra) -
Fastighetsskatt -
Area (kvm) -
Hyra per år -
Total månadskostnad - kr
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal.

Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare?

Det är din egen lokal–du bestämmer.
projekt

Sandviken

EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjligheten att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler. I Lövbacken, Sandviken med ett mycket strategiskt läge nära Gävlevägen och Sandvikens centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från Propadel till Byggmax.

EgenLokal kommer att uppföra 18 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

Fastighetsbyrån Sandviken
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal. Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen lokal–du bestämmer.

Byggnaden

byggnadsår

2022

Grundläggning

Gjuten platta

Stomme

Stålkonstruktion

Fasad

Plåt av sandwichelement

tak

Takduk

Anslutningar

Vatten, avlopp och el är framdraget till varje lokal

Stylish & Flexible

Byggnadsbeskrivning

Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varjelokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplanför ytterligare ca 33 kvm.

Lokalen har en generös takhöjd om ca 5,65 m vid nock och ca 4,5 m vid port.Varje lokal har en vikport om 4,2 x 4 meter med fönster för bra ljusinsläpp ochen gångdörr i ett av vikbladen.

Kommunalt V/A finns framdraget till varje fastighet vilket möjliggörinstallation av b la handfat, toalett och pentry. I varje lokal finns det även enelcentral samt en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

Fiberanslutning är betald och anslutningen finns förberett idet gemensamma teknikrummet.

Ta gärna del av produktkatalog för mer byggnadstekniskinformation.

Stylish & Flexible

Användningsområde

Fastigheterna är anpassade för många användningsområden där egentligen bara fantasin sätter gränser.

Här kan företag exempelvis bedriva produktion, kontor eller lagerverksamhet. Privatpersoner kan med fördel köpa en lokal och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar. Naturligtvis kan flera personer även gå ihop och köpa sin lokal tillsammans. Behöver man större ytor så går det givetvis att köpa två eller flera lokaler intill varandra utan innerväggar eller med dörr emellan.


Lokalen är i övrigt oinredd vilket ger varje fastighetsägare möjlighet att självskall kunna anpassa lokalen utifrån sina behov och användningsområden.

I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Stylish & Flexible

Samfällighetsförening

Varje fastighet är en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. I samfälligheten innefattas bland annat kostnaden för V/A, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, avsättning till framtida planerat underhåll samt service för den gemensamma oljeavskiljaren. Kostnad för samfälligheten är ca 500 per månad exkl. moms.

Eftersom man blir lagfaren ägare av fastigheten betalas ingen hyra.

Byggnadsbeskrivning

Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varjelokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplanför ytterligare ca 33 kvm.

Lokalen har en generös takhöjd om ca 5,65 m vid nock och ca 4,5 m vid port.Varje lokal har en vikport om 4,2 x 4 meter med fönster för bra ljusinsläpp ochen gångdörr i ett av vikbladen.

Kommunalt V/A finns framdraget till varje fastighet vilket möjliggörinstallation av b la handfat, toalett och pentry. I varje lokal finns det även enelcentral samt en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

Fiberanslutning är betald och anslutningen finns förberett idet gemensamma teknikrummet.

Ta gärna del av produktkatalog för mer byggnadstekniskinformation.

Användningsområde

Fastigheterna är anpassade för många användningsområden där egentligen bara fantasin sätter gränser.

Här kan företag exempelvis bedriva produktion, kontor eller lagerverksamhet. Privatpersoner kan med fördel köpa en lokal och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar. Naturligtvis kan flera personer även gå ihop och köpa sin lokal tillsammans. Behöver man större ytor så går det givetvis att köpa två eller flera lokaler intill varandra utan innerväggar eller med dörr emellan.


Lokalen är i övrigt oinredd vilket ger varje fastighetsägare möjlighet att självskall kunna anpassa lokalen utifrån sina behov och användningsområden.

I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Samfällighetsförening

Varje fastighet är en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. I samfälligheten innefattas bland annat kostnaden för V/A, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, avsättning till framtida planerat underhåll samt service för den gemensamma oljeavskiljaren. Kostnad för samfälligheten är ca 500 per månad exkl. moms.

Eftersom man blir lagfaren ägare av fastigheten betalas ingen hyra.

vi hjälper dig

Kontakt

Hör av dig till någon av oss för att göra en intresseanmälan, en bokning eller om du har frågor.

Fastighetsmäklare

Peter Thunell
peter.thunell@fastighetsbyran.se0734-74 74 33

Fastighetsmäklare

Projektansvarig

Kajsa Lindmark
kajsa@egenlokal.se072- 225 68 60
investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

No items found.
No items found.
No items found.