Top
×

Kungsbacka

Nu kommer EgenLokal till Kungsbacka och erbjuder lokaler i två olika storlekar!
×

Kungsbacka

Nu kommer EgenLokal till Kungsbacka och erbjuder lokaler i två olika storlekar!
projekt
Kungsbacka
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 2, 2023

Kungsbacka

Nu kommer EgenLokal till Kungsbacka och erbjuder lokaler i två olika storlekar!
projekt
Kungsbacka
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 2, 2023

Kungsbacka

Nu kommer EgenLokal till Kungsbacka och erbjuder lokaler i två olika storlekar!
projekt
Kungsbacka
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 2, 2023
projekt
Kungsbacka
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 2, 2023
projekt

Kungsbacka

EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjligheten att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Fjärås Industriområde intill företag så som Blombergs Möbler och Mekonomen med ett mycket strategiskt läge intill E6. Lokalerna finns i två olika storlekar i två separata huskroppar.

EgenLokal kommer att uppföra lokaler där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

FÖRMEDLAS GENOM
Svensk Fastighetsförmedling Kungsbacka
investera i framtiden

Kostnad

Att köpa sin egen lokal ger en lägre månadskostnad än att hyra.
Se hur vi beräknat nedan:
priser inkluderar moms
Standard 72 kvm / Standard 139 kvm
1 799 000 / 2 499 000 kr
Gavel 72 kvm / Gavel 139 kvm
1 999 000 / 2 699 000 kr
Prisexempel - Äga
Pris (inkl. moms) -
Egen insats (35%) -
Banklån (65%) -
Ränta på lån -
Räntekostnad/mån -
Samfällighetsavgift/mån -
Fastighetsskatt* -
Total månadskostnad
- kr
*Fastighetsskatten är en uppskattad kostnad då taxeringsvärdet på fastigheten/lokalen ännu inte är fastställt.
Prisexempel - Hyra
Hyra (kalkylhyra) -
Fastighetsskatt -
Area (kvm) -
Hyra per år -
Total månadskostnad - kr
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal.

Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare?

Det är din egen lokal–du bestämmer.
projekt

Kungsbacka

EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjligheten att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Fjärås Industriområde intill företag så som Blombergs Möbler och Mekonomen med ett mycket strategiskt läge intill E6. Lokalerna finns i två olika storlekar i två separata huskroppar.

EgenLokal kommer att uppföra lokaler där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

Svensk Fastighetsförmedling Kungsbacka
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal. Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen lokal–du bestämmer.

Byggnaden

byggnadsår

2022

Grundläggning

Gjuten platta

Stomme

Stålkonstruktion

Fasad

Plåt av sandwichelement

tak

Takduk

Anslutningar

Vatten, avlopp och el är framdraget till varje lokal

Stylish & Flexible

Byggnadsbeskrivning

Sexton av fastigheterna är på ca 72 kvm fördelat på en våning. Dessa lokaler är belägna i hus 1 enligt situationsplan.

Åtta av lokalerna är på ca 139 kvm fördelat på två våningar. Entréplan om ca 72 kvm samt övre plan om ca 67 kvm. Dessa lokaler är belägna i hus 2 enligt situationsplan.  

Kommunalt VA finns framdraget och betalt till varje fastighet. Varje lokal är förberedd med uppstick för vatten och avlopp vilket möjliggör bland annat installation av handfat, pentry, WC och dusch.

Vid installation av pentry, WC eller dusch kommer Kungsbacka kommun att debitera varje fastighetsägare en engångskostnad om 41 000 kr / lokal. Utöver engångskostnaden kommer Kungsbacka kommun även att debitera en lägenhetsavgift om 1423 kr / år i fast avgift.

El finns framdraget till varje fastighet. Varje lagfaren ägare ansvarar själv för att beställa ett säkringsabonnemang från den lokala nätägaren.

Fiberanslutning är betald och anslutning finns förberedd i det gemensamma teknikrummet. Kontakta fiberleverantör för installation, tomma rör finns förberedd i plattan.

I varje lokal kommer det finnas en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

Varje enhet har en vikport om 4,2 x 4 meter med en gångdörr i ett av vikbladen. I varje port ingår en rad fönster för bra ljusinsläpp.

Stylish & Flexible

Användningsområde

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan göra med sin lokal.

Här kan du som företagare köpa en lokal för exempelvis produktion, kontor eller lagerverksamhet.

Privatpersoner kan med fördel köpa en enhet och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar mm. Naturligtvis kan flera personer gå ihop och köpa sin enhet tillsammans.

I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Stylish & Flexible

Samfällighetsförening

Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår.

Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen samt service för oljeavskiljare.

Kostnad för samfälligheten är ca 500 kr exkl. moms per månad.

(Vid installation av pentry, WC eller dusch kommer Kungsbacka kommun att debitera varje fastighetsägare en engångskostnad om 41 000 kr / lokal. Utöver engångskostnaden kommer Kungsbacka kommun även att debitera en lägenhetsavgift om 1423 kr / år i fast avgift. Dessa kostnader ingår inte i samfällighetsavgiften).

Byggnadsbeskrivning

Sexton av fastigheterna är på ca 72 kvm fördelat på en våning. Dessa lokaler är belägna i hus 1 enligt situationsplan.

Åtta av lokalerna är på ca 139 kvm fördelat på två våningar. Entréplan om ca 72 kvm samt övre plan om ca 67 kvm. Dessa lokaler är belägna i hus 2 enligt situationsplan.  

Kommunalt VA finns framdraget och betalt till varje fastighet. Varje lokal är förberedd med uppstick för vatten och avlopp vilket möjliggör bland annat installation av handfat, pentry, WC och dusch.

Vid installation av pentry, WC eller dusch kommer Kungsbacka kommun att debitera varje fastighetsägare en engångskostnad om 41 000 kr / lokal. Utöver engångskostnaden kommer Kungsbacka kommun även att debitera en lägenhetsavgift om 1423 kr / år i fast avgift.

El finns framdraget till varje fastighet. Varje lagfaren ägare ansvarar själv för att beställa ett säkringsabonnemang från den lokala nätägaren.

Fiberanslutning är betald och anslutning finns förberedd i det gemensamma teknikrummet. Kontakta fiberleverantör för installation, tomma rör finns förberedd i plattan.

I varje lokal kommer det finnas en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

Varje enhet har en vikport om 4,2 x 4 meter med en gångdörr i ett av vikbladen. I varje port ingår en rad fönster för bra ljusinsläpp.

Användningsområde

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan göra med sin lokal.

Här kan du som företagare köpa en lokal för exempelvis produktion, kontor eller lagerverksamhet.

Privatpersoner kan med fördel köpa en enhet och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar mm. Naturligtvis kan flera personer gå ihop och köpa sin enhet tillsammans.

I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Samfällighetsförening

Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår.

Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen samt service för oljeavskiljare.

Kostnad för samfälligheten är ca 500 kr exkl. moms per månad.

(Vid installation av pentry, WC eller dusch kommer Kungsbacka kommun att debitera varje fastighetsägare en engångskostnad om 41 000 kr / lokal. Utöver engångskostnaden kommer Kungsbacka kommun även att debitera en lägenhetsavgift om 1423 kr / år i fast avgift. Dessa kostnader ingår inte i samfällighetsavgiften).

vi hjälper dig

Kontakt

Hör av dig till någon av oss för att göra en intresseanmälan, en bokning eller om du har frågor.

Fastighetsmäklare

Mats Wahlbäck
mats.wahlback@svenskfast.se0708-82 22 22

Fastighetsmäklare

Alena Wernståhl
alena.wernsthal@svenskfast.se0733-48 36 95

Projektansvarig

Kajsa Lindmark
kajsa@egenlokal.se072- 225 68 60
investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

No items found.
No items found.
No items found.