Top
Mar 30, 2022
in

Investera i framtidens Enköping

Post by 
Text Link

Varför ska man investera kring Mälardalen?

Fastighetspriserna runt omkring Stockholm har gått upp mycket under de senaste åren och här befinner sig Enköping inom pendlingsavstånd. 2020 så startades 270 nya företag inom Enköpings kommun. Från tidigare projekt fick vi många intresseanmälningar som önskade att se en etablering i Enköping. Det gjorde oss ännu säkrare på att Enköping är en stad som saknar något. När EgenLokal förvärvade mark i Enköping så var det en av de sista byggrätterna som erbjöds i kommunen. Sett ur småföretagarnas perspektiv kommer det ta tid innan tillgänglig mark finns för dem. Här hittar vi en lösning.

EgenLokal planerar nu en ny anläggning ute vid Enköpings företagspark. Det här läget är perfekt för småföretagare och privatpersoner som bedriver hobbyverksamheter att investera i en kostnadseffektiv fastighet för kommersiellt syfte. Här får de möjlighet att komma samman med andra småföretagare för nätverkande och nyttjande av varandras expertisområde. I närliggande område vid E18 som i dagsläget expanderas ytterligare finner våra köpare ett blandat utbud av olika typer av verksamheter, allt från mindre industrier till större logistikverksamheter.

Fördelar med Enköping

Enköping som stad är en företagarvänlig kommun som besitter en stark branschbredd. I dagsläget finns över 5000 företag i Enköping. Vi tror därmed att Enköping kommer att vara en fortsatt attraktiv plats för företagare att etablera sig i vilket sannolikt kommer medföra att hyresnivåerna i kommunen kommer fortsätta att gå uppåt. December 2021 vann Enköping kommun tredje pris i Bästa tillväxt 2021 i Uppsala län, utdelat av Syna. Priset tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst.

En ytterligare indikation som bevisar expansion av ökat företagande och självförsörjning är en studie utförd av AFRY där resultatet pekar på att allt fler ungdomar vill etablera sig i mindre städer för ökad livskvalité och egen själv försörjning av olika slag. Globala trender och utmaningar som digitalisering, urbanisering och klimatförändringar spelar en ytterligare indikation på det här och i städer som Enköping så har det visat sig vara ett faktum.

Fler personer rör sig mot mindre städer i anslutning till större städer, i denna rörelse finns likaså den yngre generationen som är framtidens småföretagare. Ur detta ser vi ett växande intresse och behov bland företagare och privatpersoner som vill uppnå en större självförsörjning. Därmed är det en lukrativ investering att äga sin egen lokal eftersom kunden på så sätt själv kan styra över dem fasta utgifterna i sin verksamhet och bli än mer självförsörjande.

Följande i sin tur leder till tankeställningen, om allt fler personer flyttar till mindre städer och Enköping, vad indikerar på att företagen inte kommer att göra detsamma?

Taggar
besök vår
Instagram
Besök vår
Instagram
besök vår
Instagram
besök vår
Instagram
besök vår
Instagram
besök vår
Instagram