Top
×

Nyköping

Väntan är över, nu kommer ett projekt av EgenLokal till Nyköping! Gör din intresseanmälan nedan för mer information.
×

Nyköping

Väntan är över, nu kommer ett projekt av EgenLokal till Nyköping! Gör din intresseanmälan nedan för mer information.
projekt
Nyköping
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 3, 2023

Nyköping

Väntan är över, nu kommer ett projekt av EgenLokal till Nyköping! Gör din intresseanmälan nedan för mer information.
projekt
Nyköping
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 3, 2023

Nyköping

Väntan är över, nu kommer ett projekt av EgenLokal till Nyköping! Gör din intresseanmälan nedan för mer information.
projekt
Nyköping
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 3, 2023
projekt
Nyköping
typ
Äganderätt
Egen Fastighet
förväntad inflytt
Kvartal 3, 2023
projekt

Nyköping

Äntligen har vi möjlighet att presentera ytterligare en etapp av EgenLokal i Nyköping!

Det nya projektet kommer att byggas på det expansiva området på Arnö och bestå av 31 st lokaler, där varje lokal styckas av till en friköpt fastighet.

FÖRMEDLAS GENOM
investera i framtiden

Kostnad

Att köpa sin egen lokal ger en lägre månadskostnad än att hyra.
Se hur vi beräknat nedan:
priser inkluderar moms
Prisexempel - Äga
Pris (inkl. moms) -
Egen insats (35%) -
Banklån (65%) -
Ränta på lån -
Räntekostnad/mån -
Samfällighetsavgift/mån -
Fastighetsskatt* -
Total månadskostnad
- kr
*Fastighetsskatten är en uppskattad kostnad då taxeringsvärdet på fastigheten/lokalen ännu inte är fastställt.
Prisexempel - Hyra
Hyra (kalkylhyra) -
Fastighetsskatt -
Area (kvm) -
Hyra per år -
Total månadskostnad - kr
Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal.

Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare?

Det är din egen lokal–du bestämmer.
projekt

Nyköping

Äntligen har vi möjlighet att presentera ytterligare en etapp av EgenLokal i Nyköping!

Det nya projektet kommer att byggas på det expansiva området på Arnö och bestå av 31 st lokaler, där varje lokal styckas av till en friköpt fastighet.

Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Som företagare eller privatperson ger en friköpt fastighet en lägre månadskostnad till skillnad från att hyra en liknande lokal. Det är du själv som bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen – För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen lokal–du bestämmer.

Byggnaden

byggnadsår

Grundläggning

Gjuten platta

Stomme

Stålkonstruktion

Fasad

Plåt av sandwichelement

tak

Takduk

Anslutningar

Vatten, avlopp och el är framdraget till varje lokal

Stylish & Flexible

Byggnadsbeskrivning

Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varjelokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplanför ytterligare ca 33 kvm.

Lokalen har en generös takhöjd om ca 5,65 m vid nock och ca 4,5 m vid port. Varje lokal har en vikport om 4,2 x 4 meter med fönster för bra ljusinsläpp och en gångdörr i ett av vikbladen.

Kommunalt V/A finns framdraget till varje fastighet vilket möjliggörinstallation av b la handfat, toalett och pentry. I varje lokal finns det även en elcentral samt en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

I varje lokal är det självdragsventilation. Vid eventuell eftermontering av mekanisk ventilation behöver anmälan till kommunen genomföras.

Fiberanslutning är betald och anslutningen finns förberett idet gemensamma teknikrummet.


Ta gärna del av produktkatalog för mer byggnadsteknisk information.

Stylish & Flexible

Användningsområde

Fastigheterna är anpassade för många användningsområden där egentligen bara fantasin sätter gränser.

Här kan företag exempelvis bedriva produktion, kontor eller lagerverksamhet. Privatpersoner kan med fördel köpa en lokal och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar. Naturligtvis kan flera personer även gå ihop och köpa sin lokal tillsammans. Behöver man större ytor så går det givetvis att köpa två eller flera lokaler intill varandra utan innerväggar eller med dörr emellan.


Lokalen är vid köp oinredd vilket ger varje fastighetsägare möjlighet att självskall kunna anpassa lokalen utifrån sina behov och användningsområden. Ta gärna del av vår tillvalskatalog för att se vilka anpassningar vi kan erbjuda.

Vid montering av entresolplan efter man tillträtt sin lokal krävs en bygganmälan till kommunen innan uppförande sker. Vid köp av entresolplan vid EgenLokal sköts bygganmälan av oss.


I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Stylish & Flexible

Samfällighetsförening

Eftersom man blir lagfaren ägare av fastigheten betalas ingen hyra.

Varje fastighet är en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. I samfälligheten innefattas bland annat kostnaden för V/A, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, avsättning till framtida planerat underhåll samt service för den gemensamma oljeavskiljaren.

Kostnad församfälligheten är ca 500 kr exkl. moms per månad.

Byggnadsbeskrivning

Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varjelokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplanför ytterligare ca 33 kvm.

Lokalen har en generös takhöjd om ca 5,65 m vid nock och ca 4,5 m vid port. Varje lokal har en vikport om 4,2 x 4 meter med fönster för bra ljusinsläpp och en gångdörr i ett av vikbladen.

Kommunalt V/A finns framdraget till varje fastighet vilket möjliggörinstallation av b la handfat, toalett och pentry. I varje lokal finns det även en elcentral samt en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

I varje lokal är det självdragsventilation. Vid eventuell eftermontering av mekanisk ventilation behöver anmälan till kommunen genomföras.

Fiberanslutning är betald och anslutningen finns förberett idet gemensamma teknikrummet.


Ta gärna del av produktkatalog för mer byggnadsteknisk information.

Användningsområde

Fastigheterna är anpassade för många användningsområden där egentligen bara fantasin sätter gränser.

Här kan företag exempelvis bedriva produktion, kontor eller lagerverksamhet. Privatpersoner kan med fördel köpa en lokal och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar. Naturligtvis kan flera personer även gå ihop och köpa sin lokal tillsammans. Behöver man större ytor så går det givetvis att köpa två eller flera lokaler intill varandra utan innerväggar eller med dörr emellan.


Lokalen är vid köp oinredd vilket ger varje fastighetsägare möjlighet att självskall kunna anpassa lokalen utifrån sina behov och användningsområden. Ta gärna del av vår tillvalskatalog för att se vilka anpassningar vi kan erbjuda.

Vid montering av entresolplan efter man tillträtt sin lokal krävs en bygganmälan till kommunen innan uppförande sker. Vid köp av entresolplan vid EgenLokal sköts bygganmälan av oss.


I grundutförandet är EgenLokals lokaler avsedda att användas som förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos berörd kommun.

Samfällighetsförening

Eftersom man blir lagfaren ägare av fastigheten betalas ingen hyra.

Varje fastighet är en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. I samfälligheten innefattas bland annat kostnaden för V/A, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, avsättning till framtida planerat underhåll samt service för den gemensamma oljeavskiljaren.

Kostnad församfälligheten är ca 500 kr exkl. moms per månad.

vi hjälper dig

Kontakt

Hör av dig till någon av oss för att göra en intresseanmälan, en bokning eller om du har frågor.

Projektansvarig

Kajsa Lindmark
kajsa@egenlokal.se072- 225 68 60
investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11

Ledig

Reserverad

Köpt

investera i i din egen lokal

Situationsplan

Här kan du se vilka lokaler som är tillgängliga!

Ledig

Reserverad

Köpt

No items found.
No items found.
No items found.